Důležité

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Akce školy Opatření ke zvýšení bezpečnosti

Opatření ke zvýšení bezpečnosti

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Je nutné zajistit omezený pohyb cizích osob, a proto žádáme rodiče a jiné osoby, které děti doprovázejí, aby čekali na děti VÝHRADNĚ MIMO BUDOVU ŠKOLY (Po několika dotazech rodičů upřesňujeme - samozřejmě, že pokud budete potřebovat cokoliv uvnitř projednat, zařídit, obstarat, po sdělení své potřeby Vám bude otevřeno. Není to, jak bylo mylně pochopeno, zákaz vstupu rodičů do školy. To není žádoucí, ani možné.

Při vyzvedávání dětí , které odcházejí ze školní družiny s doprovodem, se dospělá osoba nahlásí přes zvonek školní družině a počká na dítě rovněž před vstupem do budovy. Snažíme se minimalizovat riziko vstupu nežádoucích osob, ale není v našich možnostech identifikovat každého jednotlivce. (I zde platí - pokud budete potřebovat zajít do šatní skříňky, vyřídit něco vychovatelce apod., sdělte to do telefonu a bude Vám otevřeno).

K odchodu z budovy bude nadále používán pouze hlavní přední vchod. Zadní vchod bude otevřen pouze pro vstup, a to od 7:40 do 8:00 hodin pod dohledem zaměstnanců školy. Všichni žáci jsou poučeni o tom, že mají zakázáno komukoliv u hlavního vchodu otvírat bzučákem.

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Listopad 2014 11:11)