Home Aktivity školy Akce školy 4.B v knihovně

4.B v knihovně

Po dvou měsících se žáci třídy 4.B vydali do knihovny ve Svitavách, kde pro ně jako vždy byl připraven bohatý program. Tato beseda nesla název "Pizza".  Paní knihovnice se nejdříve zeptala všech žáků, jaký druh pizzy mají rádi.

Objevovali se druhy jako sýrová, šunková, žampiónová a spousta jiných. Od druhů a výrazných chutí pizzy přešla paní knihovnice velice lehce k výrazným chutím literárních žánrů. Formou diskuze tak společně probrali rysy jednotlivých literárních žánrů, jakými jsou pohádka, pověst, bajka, detektivka, science fiction, román, báseň nebo cestopis. Na závěr celé besedy se žáci rozdělili do pěti skupin. Každá skupina dostala sadu pěti lístečků o různých barvách, kdy každá barva představovala jeden ze žánrů. Po celé knihovně byly rozmístěné knihy a žáci měli za úkol přiřazovat k nim lísteček podle literárních žánrů. Za sebe tuto besedu hodnotím jako výbornou, protože žáky práce bavila a celou dobu byli velice aktivní.


Aktualizováno (Úterý, 13 Únor 2018 09:26)