Důležité

Na pondělky 30. 4.  a 7. 5. 2018 je pro žáky vyhlášeno ředitelské volno (provozní a organizační důvody).

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Výuka K výuce M9 - slovní úlohy - dvě neznámé

M9 - slovní úlohy - dvě neznámé

Níže naleznete zadání příkladů - slovní úlohy - dvě neznámé. V písemné práci budou podobné příklady.

 1. Novákovi koupili 25 kg ovoce, za které zaplatili 477 Kč. Jablka byla po 18 Kč, pomeranče po 27 Kč. Kolik kg pomerančů a kolik kg jablek koupili?
 2. Honza má 38 kovových mincí v pětikorunách a desetikorunách. Tyto mince mají dohromady hodnotu 265 Kč. Kolik má Honza pětikorun a kolik desetikorun?
 3. V internátu je ve 42 pokojích, z nichž některé jsou třílůžkové a některé čtyřlůžkové, ubytováno 150 žáků. Určete, kolik pokojů je třílůžkových a kolik čtyřlůžkových.
 4. Ve stánku se prodává 1 kg pomerančů za 20 Kč a 1 kg kiwi za 50 Kč. Kolik kg pomerančů a kolik kg kiwi prodavač prodal, jestliže prodal celkem 121 kg a utržil 4 100 Kč?
 5. Po dvoře běhali králíci a slepice. Dohromady měli 17 hlav a 44 nohou. Kolik bylo na dvoře  králíků a kolik slepic?
 6. Studenti dostali 34 vstupenek do divadla. Vstupenky byly po 120 Kč a 180 Kč v celkové ceně 4860 Kč. Kolik bylo kterých vstupenek?
 7. Denní produkce mléka 630 litrů byla k odvozu slita do 22 konví, z nichž některé byly po 25 litrech, jiné po 35 litrech. Všechny konve byly plné. Kolik bylo jednotlivých konví?
 8. V internátu je ve 48 pokojích ubytováno celkem 173 žáků. Některé pokoje jsou třílůžkové, některé čtyřlůžkové. Určete, kolik pokojů je třílůžkových a kolik čtyřlůžkových, jestliže všechny pokoje jsou plně obsazeny.
 9. Lanovkou jelo 98 osob. Každý dospělý platí 50 Kč a každé dítě 30 Kč. Celkem se vybralo 4220 Kč. Kolik dospělých a kolik dětí jelo na lanovce?
 10. Zákazník zaplatil za konzervy po 12- Kč a 15- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv, když celkem koupil 22 konzerv?
 11. 20 brouků a pavouků má dohromady 146 noh. Kolik je brouků a kolik  pavouků? (Brouk má 6 noh a pavouk 8 noh)
 12. Za 2 kg banánů a 5 kg mandarínek zaplatíme 186.- Kč. Za 3 kg banánů a 4 kilogramy mandarínek zaplatíme 174.- Kč. Kolik stojí 1 kg banánů a 1 kg mandarínek?
 13. Vstupenky do muzea stojí 10.- Kč pro děti a 20.- Kč pro dospělé. Muzeum navštívilo 50 lidí, kteří zaplatili celkem 700.- Kč. Kolik dospělých bylo ten den mezi návštěvníky?
 14. Při vysazování nových stromků v lese bylo 76 dobrovolníků rozděleno do dvou skupin A a B. Ve skupině A každý člověk odpracoval šest hodin, ve skupině B čtyři hodiny. Celkem dobrovolníci odpracovali 352 hodin. Kolik lidí bylo ve skupině A a kolik ve skupině B?
 15. Babička  měla  v košíku  jablíčka.  Když  jich sedm  dala  dědovi,  měli  oba  stejně.  Když  dal děda  pět  jablek  babičce, měla  jich  pak  třikrát víc než děda. Kolik jablek měl každý původně?
 16. V obchodě nakupovaly dvě kamarádky – Petra a Monika. Petra koupila 7kg banánů a 5kg mandarinek. Celkem za nákup zaplatila 263,-Kč. Monika koupila 7kg mandarinek a 3kg banánů. Za nákup zaplatila celkem 239,-Kč. Kolik Kč stojí 1kg mandarinek a kolik 1kg banánů?
 17. Velký hrnek stojí 150 Kč, malý 120 Kč. Obchodník prodal 56 hrnků a celkem utržil 7 260 Kč. Kolik prodal malých hrnků a kolik velkých?
 18. Velký koš stojí 250 Kč, malý 170 Kč. Obchodník prodal 51 košů a celkem utržil 10 510 Kč. Kolik prodal malých košů a kolik velkých?
 19. Pan Novák si chce namíchat ze dvou druhů čokolád 18 kg směsi. Levnější čokoláda stojí 250 Kč / 1 kg a dražší čokoláda stojí 310 Kč / 1 kg. Kolik kilogramů levnější a kolik kilogramů dražší čokolády je ve směsi, jestliže ji pan Novák prodává 27 Kč za 10dkg?
 20. V čajovně stojí 100 gramů směsi čaje 34 Kč. Tato směs je namíchaná ze dvou druhů čaje. První druh stojí 420 Kč / 1 kg a druhý 320 Kč / 1 kg. Kolik je ve směsi kilogramů čaje prvního a druhého druhu,  jestliže směs váží 35 kg.
 21. V dílně  potřebovali  přelít 200  l  barvy  do kanystru. K dispozici měli pětilitrové a sedmilitrové  kanystry.  Kolik  kterých  použili,  když barvou naplnili právě 30 kanystrů?
 22. Sečteme-li  třetinu prvního čísla a čtvrtinu druhého čísla, dostaneme 50. Odečteme-li od poloviny prvního čísla osminu druhého, vyjde 37. Určete obě čísla?
 23. Ze dvou druhů zboží v ceně 170 Kč a 210 Kč za 1 kg se má připravit 25 kg směsi v ceně 186 Kč  za 1 kg. Kolik kg každého zboží je třeba smíchat?
 24. 5 krabiček ryb a tři láhve nápoje stojí 276 Kč. 3 krabičky ryb a dvě láhve nápoje stojí 176 Kč. Kolik Kč zaplatíme za 2 krabičky ryb a láhev nápoje?
 25. Otec je 3x starší než syn. Za osm let bude otec o 28 let starší než syn. Kolik let je otci a kolik synovi?
 26. Do obchodu přivezli 50 čtvrtkilových balení másla dvojího druhu. Levnější po 16 Kč za kus a dražší po 18 Kč za kus. Kolik kterého másla bylo v dodávce, jestliže její celková cena byla 844 Kč?
 27. Škola zakoupila celkem 80 květináčů v celkové hodnotě 2 832 Kč. Menší květináče byly po 32 Kč, větší po 40 Kč. Kolik bylo kterých?
 28. Libor si střádal pětikorunové a dvoukorunové mince. Když jich měl 50, zjistil, že uspořil 190 Kč. Kolik nastřádal mincí dvoukorunových a kolik pětikorunových?
 29. Zvětšíme-li délku obdélníka o 2 m a zároveň zmenšíme šířku o 1 m, zůstane jeho obsah nezměněn. Jestliže však délku o 1 m zmenšíme a zároveň šířku o 2 m zvětšíme, zvětší se obsah o 9 m2. Jaké jsou rozměry obdélníku?
 30. Dá-li Hana Sylvě tři bonbóny, bude mít stále ještě o jeden bonbón více. Dá-li Sylva Haně jeden bonbón, bude jich mít Hana dvakrát více než Sylva. Kolik bonbónů má každá z nich?
 31. Firma objednala za 4 560 Kč stolní a nástěnné kalendáře. Stolní stál 62 Kč, nástěnný 135 Kč. Za došlý balík firma zaplatila 5 290 Kč. Po rozbalení zjistili, že počty kalendářů byly prohozeny. Kolik kterých kalendářů bylo původně?
 32. Petr řeší 40 příkladů. Za správně vyřešený příklad dostane od matky 5,- Kč a za špatně vyřešený příklad však matce zaplatí 20,- Kč. Po vyřešení všech příkladů měl o 20,- Kč více než v okamžiku kdy začal počítat. Kolik příkladů Petr vyřešil dobře a kolik špatně?
 33. Součet dvou čísel je 81 a dvojnásobek jejich rozdílu je 70. Jaká jsou to čísla?
 34. Myslím si dvě přirozená čísla, z nichž jedno je o 1 větší než druhé. Když vydělím větší číslo 4 a menší číslo 5, je rozdíl podílů též 1. Která jsou to čísla?
 35. Dvojnásobek rozdílu dvou neznámých čísel je 16. Třetina jejich součtu je 18. Určete neznámá čísla.
 36. Hmotnost nádoby s vodou je 2,48 kg. Odlijeme-li 75 % vody, má nádoba se zbytkem vody hmotnost 0,98 kg. Urči hmotnost prázdné nádoby. Kolik vody bylo původně v nádobě?
 37. V testu je 25 otázek, za každou správnou odpověď se přičetlo 5 bodů, za každou chybějící nebo chybně zodpovězenou otázkou se odečetly 3 body. Petr dosáhl v tomto testu 69 bodů. Kolik chyb udělal Petr, jestliže na dvě otázky neodpověděl?
 38. Kolikaprocentní ocet vznikne smícháním 4 litrů 10 % octa s 8 litry 6 % octa a se 4 litry vody?
 39. Kolik gramů vody je třeba přilít do 400 gramů 9 % roztoku, aby vznikl 6 % roztok?
 40. Smícháme 3 kg vody o teplotě 100° C a 5 kg vody o teplotě 20° C. Jaká bude výsledná teplota směsi?
 41. K 5 kg vody 90° C teplé bylo přilito 10kg vody neznámé teploty. Voda potom měla teplotu 40° C. jakou teplotu měla přilitá voda?
 42. Kolik litrů 20 % roztoku a kolik litr 4 % roztoku je zapotřebí k vytvoření 20 litrů 10 % roztoku?
 43. Dva dělníci mohou být s určitou prací společně hotovi za 12 dní. Po 8 dnech společné práce byl však první z nich odvolán a druhý tu práci dokončil sám za dalších 10 dní. Za kolik dní by danou práci udělal každý sám?
 44. Dvojice natěračů má dokončit práci za 18 dní. Po patnácti dnech jeden z natěračů onemocněl a druhý dokončil sám práci za sedm a půl dne. Za jakou dobu by udělal každý z natěračů celou práci sám?

 

Řešení

 

 1. jablka 22, pomeranče 3
 2. pětikoruny 23, desetikoruny 15
 3. třílůžkové 18, čtyřlůžkové 24
 4. pomerančů 65, kiwi 56
 5. králíci 5, slepice 12
 6. 120 Kč 21; 180 Kč 13
 7. 25litrových 14; 35litrových 8
 8. třílůžk. 19; čtyřlůžk. 29
 9. dospělí 64, děti 34
 10. dražších 20, levnější 2
 11. brouků 7, pavouků 13
 12. banány 18 Kč, mandarinky 30 Kč
 13. dětí 30, dospělých 20
 14. A – 24, B – 52
 15. babička 31, děda 17
 16. banány 19, mandarinky 26
 17. velkých 18, malých 38
 18. malých 28, velkých 23
 19. levnější 12 kg, dražší 6 kg
 20. prvního 7, druhého 28
 21. pětilitrových 5, sedmilitrových 25
 22. první 93, druhé 76
 23. jeden 15 kg, druhý 10 kg
 24. 100 Kč
 25. otec - 42, syn – 14
 26. levnější 28, dražší 22
 27. 46 menších, 34 větších
 28. 20 dvoukorun a 30 pětikorun
 29. Délka - 8 m, šířka - 5 m
 30. Hana 17, Sylva 10 bonbónů
 31. Bylo objednáno 30 stolních a 20 nástěnných kalendářů

Aktualizováno (Pondělí, 08 Únor 2016 17:56)