Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 pro Šablony II. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Název projektu (registrační číslo projektu): Podpora společného vzdělávání II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009611).

 

Trvání: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Finanční prostředky v celkové výši 1.311.009,- Kč

Z projektu škola uhradí práci školního psychologa, vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnické výchovy, cizích jazyků. Poprvé je také možnost podpořit aktivity školní družiny (projektové dny v ŠD a mimo ŠD, tandemová výuka a vzdělávání v polytechnické výchově).

Aktualizováno (Úterý, 13 Listopad 2018 12:21)